€ 139

Asfalt & Bitumen Dag - Journée des Enrobés et du Bitume 2021

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BluePoint Brussels

Bvd August Reyers-Laan 80

1030 Brussels

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
NEW DATE - 24th of March 2021

Over dit evenement

Op 24 Maart 2021 organiseren Eurobitume Benelux en de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten (BVA) gezamenlijk het uitgestelde twee-jaarlijkse evenement “Asfalt & Bitumen dag “ in het Business Center BluePoint Brussel. Dit evenement is inmiddels een traditioneel evenement geworden waar alle groeperingen actief in de asfalt-en bitumenindustrie in België elkaar ontmoeten.

Thema van dit evenement is “Wegen van de Toekomst” waar presentaties worden gegeven door experts over de toekomst van bitumen en asfaltwegen.Het doel is om alle deelnemers op de hoogte te brengen van de huidige en toekomstige stand van zaken in de asfaltwegenbouw.

Het dagprogramma bevat volgende onderwerpen :

• Politieke vooruitzichten voor Vlaanderen en Wallonië

• Nieuwe Missie van BVA/ABPE

• “Asfaltimpuls” in Nederland : eerste resultaten en ervaringen

• Efficiënter asfaltmengselontwerp met het nieuwe “Pradoweb”

• Methodiek voor het onderhoud van gemeentewegen

Naast dit interessante programma wordt een tentoonstelling ingericht in de directe nabijheid van het auditorium. Tijdens die tentoonstelling zullen producenten, leveranciers, aannemers en leveranciers van diensten hun meest recente producten en ontwikkelingen laten zien en met U bespreken. Er is voldoende tijd en ruimte ingeruimd om de tentoonstelling te bezoeken gedurende de koffie- en lunchbreaks en aan het einde van de serie presentaties rond 15.00 uur.

De “Asfalt- en Bitumen dag 2021” is wederom een uniek evenement voor U als deelnemer om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te vernieuwen.

Wij denken dat het programma interessant is voor iedereen die te maken heeft met alle facetten bij de realisatie (vanaf ontwerp tot ingebruikname) van een asfaltverharding en wij nodigen U hierbij uit om U in te schrijven voor dit unieke evenement van de Belgische asfalt- en bitumenindustrie.

---

Le 24 Mars 2021, Eurobitume Benelux et l’Association Belge des Producteurs d’Enrobés (ABPE) organisent ensemble la « Journée du Bitume et de l’Enrobé » bi-annuelle au Business Center Bluepoint à Bruxelles. Cette journée est depuis devenue un évènement traditionnel où tous les groupes actifs de l'industrie de l'enrobé et du bitume en Belgique se rencontrent. Le thème de cette année 2021 sera « Les Routes de l’Avenir » et les différents orateurs pourront évoquer l’avenir du bitume et des routes en enrobés dans notre pays. Le but de cette journée est d’informer tous les participants sur l'état actuel et futur de la construction des routes en enrobés.

Le programme de la journée s’établit ainsi

- Perspectives politiques en Flandre et en Wallonie

- Nouvelle Mission de l’ABPE

- Programme « Asfaltimpuls » (Pays-Bas) : premier retour d’expérience

-De meilleurs mélanges hydrocarbonés : le nouveau « Pradoweb »

- Méthode pour l’entretien des voiries communales

En parallèle de ces sessions d’information, et à la sortie de l’auditorium, vous pourrez visiter les différents exposants. Ces producteurs, entrepreneurs ou fournisseurs de matériaux ou de service seront disponibles lors des pauses-café, du déjeuner et à la fin des présentations (15h00) pour vous présenter leurs derniers produits et innovations dans une atmosphère d’échanges conviviaux.

La journée du Bitume et de l'Enrobé 2021 est à nouveau un évènement unique pour vous en tant que participant pour nouer de nouveaux contacts et renouveler ceux existants.

Nous pensons que le programme est intéressant pour tous ceux qui sont impliqués dans tous les aspects de la réalisation (de la conception à la mise en service) d'un revêtement en asphalte et nous vous invitons par la présente à vous inscrire à cet évènement unique de l'industrie belge de l'enrobé et du bitume.

To read our privacy policy regarding this event: https://miniurl.be/r-2y21

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

BluePoint Brussels

Bvd August Reyers-Laan 80

1030 Brussels

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen